Hrubnutie nechtov

25.03.2018

Hrubnutie nechtov

Hrubnutie nechtov môže spôsobovať nášmu telu naozaj vážne komplikácie. Ako tomu môžeme predísť?

Mnohí z nás sa snažia, pokiaľ možno najlepšie starať o svoje nechty, aby tak zamedzili nepríjemným ochoreniam, akými môže byť ich zarastanie, či dokonca napadnutie plesňou. Spirevodným javom oboch prípadov môže byť aj neestetické, ako aj veľmi bolestivé hrubnutie nechtov, ktoré môže smerovať až k ich odpadnutiu. Tieto problémy si pritom môžeme spôsobiť aj sami, a to, neopatrným pohybom, či zakopnutím.

Nový necht môže rásť aj niekoľko mesiacov

Ak teda nastanú situácie, že sa nám podarí naše prsty aj niekde privrieť alebo si po nich aj nešťastne buchnúť, tak nám hrozí nepríjemné zhrubnutie nechtovej platničky, čo v konečnom dôsledku vedie až k opadnutiu nechtu. V horších prípadoch, sa môže narušiť aj samotná zárodočná vrstva (matrix germinatíva) a nový necht nám tak môže začať rásť nakrivo, či s identickými poškodeniami.

Pri strate nechtu dochádza k obnaženiu nechtového lôžka, ktoré je tak prekryté len nedokonalým mäkkým lôžkovým nechtom, s ktorým dotyk je veľmi citlivý a bolestivý Obdobie, po ktoré nám rastie nová nechtová platnička, môže byť 4 až 5 mesiacov.

Zhrubnuté nechty môžeme aj zdediť

Prípady, kedy zhrubnutie nechtov nemôžeme veľmi ovplyvniť je, keď sú vplyvom dedičných ochorení našich rodinných príslušníkov. K takýmto poruchám môžeme zaradiť napríklad aj onychogryphosis, ktorú poznáme aj pod ľudovým názvom baraní roh a je charakteristická zakrivením a zhrubnutím nechtu, ktorý rastie na jednej strane rýchlejšie ako na druhej, pričom môže meniť aj farbu.

Poznáme tiež ochorenie zvané Koilonychia, v prípade ktorej ide o deformácie nechtov, či  dokonca lyžičkovité preliačenie nechtov v centrálnej časti. Vzniká zhrubnutím lôžka nechta v okrajových častiach, prípadne stenčením nechta v centre. Nechty sú v určitých miestach sploštené a inde zase vypuklé, hrboľaté, pričom na koncoch sú krehké a lámu sa. Táto porucha vzniká ako dôsledok nedostatočnej suplementácie železa, ale i pri dlhodobom pôsobení chemikálií a vody, najmä u osôb, ktoré pracujú s lúhovými roztokmi.

 

MjMxMD